the difference between stainless steel annealing and tempering

Paslanmaz Çelik Tavlama ve Temperleme Arasındaki Fark

Temperleme ve tavlama, paslanmaz çeliğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilen ısıl işlem süreçleridir., sonraki üretim adımlarına hazırlamak.

Bu iki süreç arasındaki fark sıcaklık ve soğutma hızında yatmaktadır., temperleme daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşir ancak daha hızlı soğuma süresine sahiptir.

Her iki ısıl işlem de paslanmaz çeliğin işlenmesinde kullanılır, tavlama daha yumuşak bir sonuç vermesine rağmen, daha kolay işlenebilen çelik, temperleme daha düşük kırılganlığa sahip çelik üretirken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Tavlama ve temperleme arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu makale sizin için çok yararlı.

okumaya devam edelim.

stainless steel annealing process

Tavlama, paslanmaz çeliğin belirli bir sıcaklığa ısıtılmasını ve ardından malzemenin yavaş ve kontrollü bir şekilde soğutulmasını içerir.. Paslanmaz çelik bir tavlama fırınına yerleştirilir, havanın iş parçası etrafında dolaşmasına izin verecek kadar büyük olan.

Metal, yeniden kristalleşmenin meydana gelebileceği bir sıcaklığa kadar ısıtılır., Deformasyon veya iş sertleşmesinden kaynaklanan kusurları onaran.

Metal belirli bir süre boyunca istenilen sıcaklıkta tutulduktan sonra, oda sıcaklığına kadar çok yavaş soğutulur.

Yavaş soğutma hızı yumuşaklığı en üst düzeye çıkarır ve ince bir mikro yapı oluşturur.

Bu, fırını kapatıp metalin içeride doğal olarak soğumasına izin vererek veya ısıtılmış malzemeyi kuma batırarak elde edilebilir., küller, veya diğer düşük iletkenliğe sahip maddeler.

Tavlama üç aşamaya ayrılabilir:

  1. İyileşmek: İyileşme aşaması, malzemenin iç yapısını gevşetmek için paslanmaz çeliğin ısıtılmasını içerir..
  2. Yeniden kristalleşme: Sıcaklık arttıkça, metal yeniden kristalleşmenin meydana gelebileceği bir noktaya ulaşır, stres oluşturmadan metalin iç yapısı içinde yeni taneciklerin gelişmesine izin verir. Bu aşamadaki sıcaklığın, paslanmaz çeliğin yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerinde fakat erime noktasının altında olması gerekir..
  3. Tahıl Büyümesi: Kontrollü soğutma, yeniden kristalleşme işlemi sırasında oluşan taneciklerin gelişmesine yardımcı olur, daha sünek ve daha düşük sertlikte bir malzeme ile sonuçlanır.

Tavlama uygulamaları:

Tavlama öncelikle paslanmaz çeliğin sertliğini azaltmak ve sünekliğini arttırmak için kullanılır., ancak iletkenliği geliştirmek için de kullanılabilir.

Bu işlem metali soğuk işlemeyi mümkün kılacak kadar yumuşatır, işlenebilirliğin arttırılması ve sünekliğin yeniden sağlanması.

Bu çeşitli uygulamalar için çok önemlidir, tavlama olmadan soğuk işlem çatlamaya yol açabileceğinden.

Tavlama işlemi, işleme veya taşlama nedeniyle oluşan mekanik gerilimleri ortadan kaldırır, metalin daha fazla işlenmesine izin vermek.

Bu teknik genellikle paslanmaz çelikte kullanılır., ancak alüminyum gibi metallere de uygulanabilir, pirinç, ve bakır.

Paslanmaz çelik tavlama işlemi nedir?

stainless steel tempering process

Temperleme, paslanmaz çeliğin kritik sıcaklığının altında hassas bir şekilde ısıtılması işlemidir.. Bu genellikle havada gerçekleştirilir, vakum, veya inert atmosfer, sertlikte istenen azalmaya bağlı olarak değişen tam sıcaklık ile.

Daha yüksek sıcaklıklar sertliği azaltır, elastikliği ve plastisiteyi artırır, ancak daha düşük akma dayanımına ve çekme dayanımına yol açarlar. Düşük sıcaklıklar sertliğin çoğunu korurken kırılganlığı azaltır.

Temperleme, çatlamayı önlemek için metalin kademeli olarak ısıtılmasını gerektirir, ve istenilen sıcaklığa ulaşıldığında, belirli bir süre için tutulur.

Kaba bir kılavuz, kalınlığın inç başına bir saattir, her ne kadar bu işlenen metalin türüne bağlı olsa da. Isı, metaldeki iç gerilimleri hafifletir, ardından havada hızlı soğutma.

Temperlenmiş çeliğin yüzeyinde görünen renkler değerlendirilerek, temperlemenin çelik üzerindeki etkileri görsel olarak anlaşılabilir. Renk soluk sarıdan mavinin çeşitli tonlarına kadar değişir, karbon teması gibi faktörlere bağlı olarak. Bu renkler çeliğin nihai performansının değerlendirilmesine olanak sağlar.

Temperleme uygulamaları:

Temperleme, paslanmaz çeliğin dayanıklılığını arttırmak için kullanılır.. Aşırı sertliği azaltmak için genellikle sertleştirmeden sonra yapılır..

Temperlenmemiş çelik çok sert olmasına rağmen, çoğu endüstriyel uygulama için genellikle çok kırılgandır.

Temperleme sünekliği değiştirebilir, sertlik, kuvvet, yapısal stabilite, ve tokluk.

Paslanmaz Çelik Tavlama ve Paslanmaz Çelik Temperleme Arasındaki Farklar:

Her iki işlem de ısıl işlemi içerirken, belirli amaçlara yönelik farklı sonuçlar elde etmek için farklı kurallara uyarlar.

Temperlenmiş paslanmaz çelik, mukavemetin yüksek olduğu uygulamalarda kullanılır., tokluk, ve esneklik çok önemlidir. Buna büyük ölçekli inşaat projeleri de dahildir, endüstriyel makine, ve otomotiv iletim sistemleri. Temperleme bu uygulamaları mümkün kılar ve ilgili riskleri azaltır.

Tavlama daha yumuşak paslanmaz çelik malzemeler üretir, Yüksek düzeyde basınca dayanması gerekmeyen ürünler için uygundur. Buna birçok ev eşyası ve diğer günlük ürünler dahildir..

Çözüm

Daha önce de belirtildiği gibi, HZW'nin durumunda, sertleştirme işlemi tipik olarak malzemenin ısıl işleminden ziyade soğuk haddelemeyi içerir.

tersine, Tıbbi bir bileşen derin çekme işlemini gerektiriyorsa, sevkıyat öncesinde tavlama işlemine tabi tutulması tavsiye edilir.

Tavlama yoluyla elde edilen gerilim giderme (yumuşak tavlama olarak da bilinir) Titiz soğuk haddeleme sertleştirme prosesinin ardından malzemeyi daha yumuşak hale getirir.

Hem temperleme hem de tavlama ısıtma teknikleri olarak önem taşımaktadır. paslanmaz çelik şeritler endüstri, malzemenin mukavemet ve sertlik özelliklerine ilişkin değerli bilgiler sunar.

Bir teklif isteği